Theses 

Komentovaný preklad z oblasti cestovného ruchu - Beskydy – Marika JURIŠTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Polish and Economics, Law and Tourism

Marika JURIŠTOVÁ

Bachelor's thesis

Komentovaný preklad z oblasti cestovného ruchu - Beskydy

Commented Translation in the Field of Tourism - Beskid Mountains

Anotácia: Táto bakalárska práca bola zameraná na analýzu brožúr a prospektov z oblasti cestovného ruchu v Beskydách a internetových strán. Práca začala opisom teórie prekladu a tlmočenia, porozumenia textu, podmienky pre tvorbu správneho prekladu, ďalej boli rozoberané najčastejšie a najhlavnejšie chyby v preklade. Nasledovalo vyhľadávanie brožúr preložených z poľského do slovenského a českého jazyka v Beskydách, analýza a oprava zlých a nekvalitných prekladov, poskytnutie alternatívneho prekladu textu.

Abstract: This bachelor thesis was focused on analysis of brochures and leaflets in the field of tourism in Beskid Mountains and internet sites. Thesis started with description of theory of translation and interpretation, understanding of written text, conditions for precise translation, we also analyzed the most often and the most common mistakes in translation. Next was searching of brochures translated from Polish to Slovak and Czech languages in Beskid Mountains, analysis and correction of translation, also given the right alternative of translation of the text.

Kľúčové slová: preklad, teória prekladu, cestovný ruch v Poľsku, Beskydy, turistické brožúry, hodnotenie prekladu

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
  • Zverejniť od: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jan Jeništa, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=210011 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

JURIŠTOVÁ, Marika. Komentovaný preklad z oblasti cestovného ruchu - Beskydy. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 6. 2019 11:14, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz