Bc. Petra Neničková

Diplomová práce

Mapování povrchové teploty (LST) základních druhů povrchů

Land surface temperature (LST) mapping of basic land cover types
Anotace:
Cílem této práce je charakterizovat prostorovou diferenciaci povrchové teploty pro vybrané území a popsat rozdíly této proměnné pro základní druhy povrchů. Vstupními daty jsou dva termální snímky z družice Landsat 5 a 7 z let 1986 a 2001. Pro vybranou oblast byla sestavena mapa základních druhů povrchu vycházející z databáze CORINE Land Cover, podle které byla poté stanovena hodnota emisivity vstupující …více
Abstract:
The aim of this thesis is to characterize spatial differentiation of land surface temperature in a selected area and describe differences of this variable for basic land cover types. The entrance sets of data are two multi-spectral Landsat 5 and 7 satellite images from the years 1986 and 2001. The compiled map of the basic land cover types in selected area was based on CORINE Land Cover database. According …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Věroslav Kaplan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta