Tereza ŠTĚPÁNOVÁ

Bakalářská práce

Využití senzorické integrace v ergoterapii u dítěte s poruchou autistického spektra

The use of Sensory integration in the occupational therapy of a child with autistism spectrum disorder
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Využití senzorické integrace v ergoterapii u dítěte s poruchou autistického spektra" se snaží přiblížit problematiku dětí postižených právě touto nemocí. Přehled teoretických poznatků seznamuje čtenáře s poruchami autistického spektra a možnostmi intervence u těchto poruch. Ergoterapie je nezastupitelnou součástí ucelené rehabilitace a právě jeden z přístupů, který ergoterapeuti …více
Abstract:
The topic of this Bachelor thesis is "The use of Sensory integration in an occupational therapy of a child with autism spectrum disorder". The overview of the theoretical knowledge tries to intorduce autism spectrum disorder and its intervention to the reader. Occupational therapy plays an irreplaceable role in the comprehensive rehabilitation; one of the approaches which is used abroad by occupational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Kynštová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁNOVÁ, Tereza. Využití senzorické integrace v ergoterapii u dítěte s poruchou autistického spektra. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií