Laura DOSTÁLOVÁ PÉREZOVÁ

Diplomová práce

Analýza výchovných strategií ve školských zařízeních náhradní výchovné péče.

Analysis of educational strategies used in special institutes of education and care.
Anotace:
Diplomová práce je tematicky orientována na oblast problematiky aplikací strategií pedagogických pracovníků při řešení porušování závažných sociálních norem ve školských zařízeních náhradní výchovné péče. V teoretické části budou zpracována témata vztahující se ke zvolené problematice, zejména se bude jednat o otázky přijímání a osvojování sociálních norem v rámci socializace jedince, odchylky v socializaci …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the application of different strategies used by pedagogical staff when solving violations of serious social norms in school institutions of substitute educational care. In the theoretical part, related topics will be elaborated, especially questions of acceptance and adoption of social norms within the socialization of the individual, deviations in the socialization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ PÉREZOVÁ, Laura. Analýza výchovných strategií ve školských zařízeních náhradní výchovné péče.. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta