Theses 

Personální marketing v malém, středním podniku – Bc. Barbora Nechvapilová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Barbora Nechvapilová, DiS.

Diplomová práce

Personální marketing v malém, středním podniku

Personnel marketing in small and medium-sized enterprises

Anotace: Diplomová práce pojednává o problematice personálního marketingu s bližším zaměřením na výběr a získávání zaměstnanců, jejich odměňování, motivaci a případné propouštění. První část diplomové práce charakterizuje teorii personálního marketingu, jeho historii a úlohu v životě společnosti a zaměstnance. Blíže se zaměřím na teorii interního a externího personálního marketingu a jejich vzájemnou komparaci. Druhá část diplomové práce popisuje personální marketing vybrané společnosti a charakterizuje jeho jednotlivé prvky. Cílem diplomové práce je analyzovat personální marketing vybrané společnosti na základě poznatků zjištěných v teoretické části a zároveň porovnat jednotlivé aspekty z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele.

Abstract: This thesis deals with issues, which occur in personnel marketing and it specifically focuses on employee selection, remuneration, employee motivation and dismissals. The first part of the thesis describes the theory of personal marketing, its history and its role in the business and employee’s life. I am going to closely focus on the theory of internal and external personnel marketing and make comparison between them two. The second part then describes personnel marketing in a particular company and characterizes its individual elements. The aim of this thesis is to analyse personal marketing of my chosen company on the basis of the theoretical findings and also I am going to compare particular aspects from the employer’s and employee’s point of view.

Klíčová slova: Personální marketing, externí personální marketing, interní personální marketing, odměňování, benefity, firma Personnel marketing, external personnel marketing, internal personnel marketing, remuneration, benefits, enterprises

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zahrádka
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:54, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz