Mgr. Surendra Kumar Yadav

Diplomová práce

Classification for Sensors in Automotive Cyber-Physical Systems

Classification for Sensors in Automotive Cyber-Physical Systems
Anotace:
Cyber-fyzický systém (CPS) je komplexní heterogenní systém složený z kybernetických, fyzických a výpočetních komponent [2]. Senzory jsou klíčovými součástmi CPS. Technologie snímačů má velký význam díky rostoucí poptávce po automatizaci v různých průmyslových odvětvích. Inovace CPS hraje zásadní roli při změně našeho života. V nedávném scénáři se koncept CPS stal více populární v různých odvětvích …více
Abstract:
A cyber-physical system (CPS) is a complex heterogeneous system comprised of cyber, physical, and computational components[2]. Sensors are the key components of CPS. Sensor technology has great importance because of the increasing demand for automation in various industries. The innovation of CPS plays a vital role in changing our life. In the recent scenario, the concept of CPS became more popular …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: Emilia Cioroaica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.)

Práce na příbuzné téma