Mgr. Petr Kolář, Ph.D.

Disertační práce

Sezónní variabilita teploty vzduchu v České republice za posledních 300 let na základě přístrojových, dokumentárních a přírodních proxy dat

Seasonal air temperature variability in the Czech Republic during the last 300 years based on instrumental, documentary and natural proxy data
Anotace:
Dizertační práce se zabývá zhodnocením sezónní variability teploty vzduchu v České republice v období 1701–2012. Ke zpracování byly využity dostupné časové řady z různých zdrojů. První zdroj představovala přístrojová měření meteorologických stanic Prahy-Klementina a Brna. Jejich měření byla analyzována zvlášť, ale spolu s dalšími meteorologickými stanicemi se podílela na přístrojové řadě České republiky …více
Anotace:
(sluneční, případně vulkanická aktivita). Dizertační práce tak rozšiřuje stávající poznatky věnující se variabilitě teploty vzduchu v České republice a jejím blízkém okolí.
Abstract:
Dissertation thesis deals with the evaluation of seasonal air temperature variability in the Czech Republic during the 1701–2012 period. Accessible time series from different sources were utilized for data processing. Instrumental records from the Prague-Klementinum and the Brno meteorological stations served as the first source. Their records were analysed separately, but they were concerned in instrumental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D., doc. RNDr. Martin Gera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta