Ing. Radek Jírů, DiS.

Bakalářská práce

Marketingová koncepce firmy v prostředí českého zdravotnictví

Company marketing concept in Czech healt environment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby a distribuce jednorázových zdravotnických prostředků. Ve svém životním cyklu se velká část produktů nachází ve fázi úpadku. Prodejem těchto výrobků firma stále ještě realizuje vysoké tržby, avšak objem zisku se rok od roku snižuje. Návrhová část předkládá ve svém výsledku návrh nové firemní strategie, konkrétně přechod z dosud uplatňované prodejní koncepce …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on production and distribution of disposable medical devices. There are a lot of company products in phase of decline of their life cycle. Selling these products, company still realizes high sales but amount of profit is from year to year lower. Proposal part of the thesis presents the results of its proposal for a new corporate strategy, namely the transition from previously …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Urbánek
  • Oponent: Mgr. Miroslav Minář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem