Alexandr GUTH

Master's thesis

Využití a rozvoj oblasti jezera Milada, okres Ústí nad Labem

Exploitation and development of Miladalake area, district of Ústí nad Labem
Abstract:
Tématem diplomové práce je ?Využití a rozvoj oblasti jezera Milada, okres Ústí nad Labem?. Cílem práce je zachytit vývoj území kolem vznikajícího jezera a provést analýzu cestovního ruchu. Jednotlivé kapitoly se zabývají historickým vývojem oblasti, těžbou uhlí, rekultivačním a revitalizačními pracemi a problematikou financování odstraňování ekologických zátěží způsobených hornickou činností. Analytická …more
Abstract:
The theme of diploma paper is ?Exploitation and development of Miladalake area, distrikt of Ústí nad Labem. The objective is to find out the development along nascent lake and realize analysis of tourist traffic. Single chapters are engaged in historic development, coal mining, reclamation and revitalizaction effort and questions of financing of removing ecological loads cause by mining aktivity. Analytic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2010
  • Supervisor: PhDr. Aleš Navrátil, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GUTH, Alexandr. Využití a rozvoj oblasti jezera Milada, okres Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická