Bc. Klára Odehnalová

Bakalářská práce

Interní marketing z pohledu psychologie

Internal marketing from the perspective of psychology
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá prožíváním stresu v zaměstnání. Teoretická část se věnuje internímu marketingu, typologiemi osobností na základě Jungovy a posléze i MBTI typologie a je zakončena důvody a redukcí stresu v zaměstnání. Praktická část je koncipována kvalitativním výzkumem, který na základě MBTI dotazníku a posléze pomocí polo strukturovaného dotazníků zjišťuje míru a příčiny prožívaného …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with experiencing stress at work. The theoretical part is devoted to internal marketing, personality typologies based on Jung's and later also MBTI typology and is concluded by reasons and reduction of stress in employment. The practical part is conceived by qualitative research, which on the basis of MBTI questionnaire and then using semi-structured questionnaires to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní