Gabriela Pindorová

Bakalářská práce

Příloha k účetní závěrce vybrané obchodní společnosti

Notes to the Financial Statements of the Selected Business Company
Anotace:
Tématem práce je problematika týkající se přílohy k účetní závěrce vybrané obchodní společnosti. Tato práce zohledňuje změny, která nastaly od 1. 1. 2016 v důsledku novelizace zákona o účetnictví. Cílem práce je objasnit význam a náležitosti přílohy k účetní závěrce a na základě těchto poznatků analyzovat a aktualizovat přílohu k účetní závěrce obchodní společnosti. Práce je rozdělena na tři části …více
Abstract:
This work concerns the notes to the financial statements of the selected business company. This work reflects the changes which have occurred since 1. 1. 2016 as a result of the amendment to the Law on Accounting. The aim of the work is to clarify the meaning and content of the notes to the financial statements and based on this knowledge to analyze and update the notes to the financial statements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Jana Hakalová
  • Oponent: Jakub Mičan

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava