Bc. Pavlína Stejskalová

Diplomová práce

Analýza vybraných krajně pravicových stran Visegrádských zemí

Analysis of chosen far-right parties of Visegrad Group
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vybranými krajně pravicovými subjekty Visegrádských zemí. Po úvodní části práce zabývající se teorií krajně pravicových stran, se text věnuje vývoji, ideologickému programu a postavení zkoumaných stran. Závěrečné kapitoly odpovídají na výzkumné otázky, které zní: Jaké postavení zaujímaly krajně pravicové strany Visegrádských zemí v jednotlivých stranických systémech ve zkoumaném …více
Abstract:
Diploma thesis deals with chosen far-rigfht parties of Visegrad countries. First part of the text writes about the theory of far-right parties. Main part deals with history, ideological program and status of under examination parties. Final chapters answers to these research questions: What position did far-right parties of Visegrad countries seat in a party systems in examined period?, What were the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií