Nikol Bieliková

Master's thesis

Průměrná mzda a HDP - vzájemné vztahy a vazby

The average wage and GDP - relationships and links
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá popisem vzájemných vztahů a vazeb mezi vybranými ekonomickými ukazateli. Těmito ukazateli jsou hrubý domácí produkt a průměrná hrubá měsíční mzda. Analýza těchto vybraných ukazatelů je prováděna v rámci České republiky a Slovenska. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, které se dále dělí do několika podkapitol. Jako první je vymezen pojem národního účetnictví, dále je …viac
Abstract:
The thesis describes interactions and relationships between selected economic indicators. These indicators are the gross domestic product and the average gross monthly wage. The analysis of these selected indicators, are made for the Czech Republic and Slovakia. The work has four main parts, which are divided into several other sections. The first defines the concept of national accounting, the second …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedúci: Markéta Arltová
  • Oponent: Milan Bašta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41177