David PAVLÍK

Bakalářská práce

Porovnání fungování složek Integrovaného záchranného systému, zejména jednotek požární ochrany v České republice a v rozvojových zemích Latinské Ameriky

The comparison of the Czech Integrated Rescue System functionality and the Rescue Systems in Developing countries, particularly fire brigades in the Czech Republic and in developing countries of Latin America
Anotace:
Cílem této práce je srovnání systémů koordinace záchranných složek při mimořádných událostech v České republice, Chile a Peru. Konkrétně je srovnáván Integrovaný záchranný systém, který používá Česká republika a Systém řízení při mimořádných událostech, který je používán v Chile a Peru. V rámci koordinace záchranných složek se převážná část práce se věnuje rozdílné organizaci a fungování složek zajišťujících …více
Abstract:
The aim of the theses is the comparison of coordination systems of rescue units in the case of emergency in the Czech Republic, Chile and Peru. Particularly Integrated Rescue System used in the Czech Republic is compared with Incident Command System used in Chile and Peru. Within coordination of rescue units is the major part of the theses focused on different ways of organization and operation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍK, David. Porovnání fungování složek Integrovaného záchranného systému, zejména jednotek požární ochrany v České republice a v rozvojových zemích Latinské Ameriky . Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5lr0uj 5lr0uj/2
13. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 4. 2016
Marklová, E.
14. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.