Vojtěch Číža

Bachelor's thesis

Determinanty cen tržního nájemného pražských bytů – prostorový model

Determinants of market rent of Prague flats - spatial model
Anotácia:
Dostupnost městské hromadné dopravy hraje významnou roli na trhu s byty. Tato studie se soustředí na trh s nájemním bydlením. Hlavním cílem této práce je vyšetření efektu vzdálenosti bytu od stanice metra na cenu jeho pronájmu. Za použití regresní analýzy, konkrétně metody nejmenších čtverců, bytů v hlavním městě České republiky, za pomocí dat, získaných díky internetovému realitnímu portálu bezrealitky …viac
Abstract:
Proximity of urban mass transportation plays a major role on housing market. This study focuses on a rental housing market. Main goal of this paper is an examination of the effect of a distance from a metro station to a flat on its rent. By applying the regression analysis, specifically the method of least squares, on flats located in the capital of Czech Republic, with data gathered from the web portal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2014
  • Vedúci: Jan Babin
  • Oponent: Aleš Rod

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59220

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie