Milada JIRÁKOVÁ

Bakalářská práce

Clausal and Constituent Negation Based on the Negators Not and Never

Clausal and Constituent Negation Based on the Negators Not and Never
Abstract:
This bachelor thesis deals with clausal and constituent negation in a verb phrase with the negators not and never. The first chapter compares the two types of negation and their semantic and syntactic properties. It uses literature from Quirk et al., Huddleston and Pullum, Edward S. Klima, etc. It further examines differences and similarities between the negators not and never. The second chapter defines …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá větnou a částečnou negací ve slovesné frázi se zápory not a never. První kapitola porovnává tyto dva druhy negace ze sémantického a syntaktického hlediska za použití literatury autorů jako Quirk a kol., Huddleston a Pullum, Edward S. Klima, atd. Dále zkoumá rozdíly a podobnosti mezi zápory not a never. Druhá kapitola stanovuje hypotézu, že větná a částečná negace ve …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Joseph Emonds, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIRÁKOVÁ, Milada. Clausal and Constituent Negation Based on the Negators Not and Never. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglická filologie - Německá filologie

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5lvb4b 5lvb4b/2
7. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
7. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.