Theses 

Evropský platební rozkaz – Mgr. Miroslav Hnilica

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Miroslav Hnilica

Diplomová práce

Evropský platební rozkaz

European Order for Payment

Anotace: Hlavním předmětem diplomové práce je nový institut komunitárního práva - evropský platební rozkaz. Práce prezentuje vývoj úpravy, řízení o jeho vydání a jeho komparaci s českým platebním rozkazem. Práce dále pojednává o soudní příslušnosti k vydání evropského platebního rozkazu, specifikách jeho doručování v České republice a obsahuje náhled na problematiku z pohledu de lege ferenda. V práci se rovněž nachází analýza příbuzných komunitárních institutů, a to evropského exekučního titulu pro nesporné nároky a evropského řízení o drobných nárocích.

Abstract: The main object of the paper is the new legal institute of the communitarian law - European order for payment. The paper presents the development of the communitarian order for payment procedure, description of European order for payment procedure itself and its comparison with Czech order for payment procedure. The paper also deals with jurisdiction required to issue of European order for payment, specifics of its service within Czech Republic and offers an overview on the topic from de lege ferenda viewpoint. The paper contains an analysis of related communitarian juridical institutes, namely European Enforcement Order for uncontested claims and European Small Claims Procedure, too.

Klíčová slova: evropský platební rozkaz, evropský exekuční titul pro nesporné nároky, evropské řízení o drobných nárocích, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, soudní příslušnost, doručování, European order for payment, European Enforcement Order for uncontested claims, European Small Claims Procedure, order for payment, electronic order for payment, jurisdiction, service

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:51, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz