Mgr. Karel Zivčák

Bakalářská práce

Vojenské lyžování

Military Skiing
Anotace:
Autor: Karel Zivčák Název: Vojenské lyžování Typ práce: Bakalářská práce Klíčová slova:Lyžování, Laviny, Záchrana, Transport, Lyže, Mačky, Sněžnice, Cepín, Omrznutí Obsah práce: Shrnutí všech dosavadních poznatků o vojenském lyžování v AČR a v závislosti na specifičnosti výcviku pohotovostního oddělení VP, vytvořit návrh na řešení výcviku v této oblasti. Dále pak poukázat na méně využívaná témata a …více
Abstract:
Author: Karel ZIVČÁK Title: Military Skiing Type of composition: Bachelor composition Key words: Skiing, Avalanche, Rescue, Transport, Ski, Crampons, Snowshoe, Ice Axe, Frostbite. Contents: Summary of all pieces of knowledge about the Military Skiing in the Army of the Czech Republic in dependence on the uniqueness of the training of the Military Police Emergency Unit. Also to point out less used topics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek