Mgr. Karel Zivčák

Bachelor's thesis

Vojenské lyžování

Military Skiing
Abstract:
Autor: Karel Zivčák Název: Vojenské lyžování Typ práce: Bakalářská práce Klíčová slova:Lyžování, Laviny, Záchrana, Transport, Lyže, Mačky, Sněžnice, Cepín, Omrznutí Obsah práce: Shrnutí všech dosavadních poznatků o vojenském lyžování v AČR a v závislosti na specifičnosti výcviku pohotovostního oddělení VP, vytvořit návrh na řešení výcviku v této oblasti. Dále pak poukázat na méně využívaná témata a …more
Abstract:
Author: Karel ZIVČÁK Title: Military Skiing Type of composition: Bachelor composition Key words: Skiing, Avalanche, Rescue, Transport, Ski, Crampons, Snowshoe, Ice Axe, Frostbite. Contents: Summary of all pieces of knowledge about the Military Skiing in the Army of the Czech Republic in dependence on the uniqueness of the training of the Military Police Emergency Unit. Also to point out less used topics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections