Bc. Jana Přibylová

Bakalářská práce

Občanská výchova v České republice a USA na druhém stupni ZŠ

Social studies in the Czech Republic and USA in middle school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá občanským vzděláváním v České republice a USA. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou definovány vzdělávací systémy a občanské vzdělávání v ČR a USA. U obou zemí se práce věnuje historii, cílům i didaktice občanského vzdělávání a jeho současné podobě v kurikulárních dokumentech. Praktickou část tvoří výzkumné šetření kvalitativní obsahovou analýzou, které …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with civic education in the Czech Republic and in USA. The thesis is divided into two parts. The theoretical part defines education systems and civic education in the Czech Republic and USA. For each country, the history, aim and didactics of civic education, the current form in curricular documents are characterized. The practical part consists of a research with qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta