Bc. Barbora Ovečková

Diplomová práce

Komunikácia ako neoddeliteľná súčasť firemnej kultúry

Communication as an integral part of the corporate culture
Abstract:
Master’s dissertation studies internal communication in Electrolux Slovakia s.r.o. company, its development since 1993 and cultural differences in company communication worldwide. The aim of dissertation is to analyze internal communication in Electrolux Slovakia s.r.o. company and suggest solutions, that will eliminate barriers and obstacles in communication, which were identified in the analytical …více
Abstract:
Diplomová práca skúma vnútropodnikovú komunikáciu firmy Electrolux Slovakia s.r.o., jej vývoj od roku 1993 a kultúrne odlišnosti v internej komunikácii firmy celosvetovo. Cieľom práce je analyzovať vnútropodnikovú komunikáciu firmy Electrolux Slovakia s.r.o. a následne navrhnúť riešenie na odstránenie zistených bariér a prekážok v internej komunikácii. V teoretickej časti je popísaný historický vývoj …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze