Bc. Tomáš ŠTĚTINA

Diplomová práce

Funkční analýza exprese komplexu HSP v odpovědi na chlad u \kur{Drosophila melanogaster}

Functional analysis of HSP complex expression in response to cold in \kur{Drosophila melanogaster}
Anotace:
Konstitutivně pozorovaná up-regulace exprese Hsp70 často vedla k unáhledným závěrům o její nezbytnosti pro potřeby opravy chladového poškození, které je, mimo jiné, charakterizováno nesprávným skládáním/denaturací proteinů. V naší studii analyzujeme odolnost vůči chladu a expresi 24 různých mRNA transkriptů komplexu Hsps a dalších genů, které jsou spojovány s opravou poškození způsobeného chladem. …více
Abstract:
The constitutively obsereved up-regulation of Hsp70 expression often led to premature conclusions about its critical role as a repair mechanism of cold injury that is, besides, expressed by protein misfolding/denaturation. In this study, we analyze the cold tolerance and the expression of 24 different mRNA transcripts of Hsp complex and other genes, that are associated with the repair of injury caused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚTINA, Tomáš. Funkční analýza exprese komplexu HSP v odpovědi na chlad u \kur{Drosophila melanogaster}. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 21. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5m77j8 5m77j8/2
22. 4. 2015
Složky
Soubory
Bulanova, L.
23. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.