Bc. Eliška Foltýnová

Bakalářská práce

Canisterapie u osob s tělesným postižením v lázeňském zařízení

Effect of Canistherapy on the Physically disabled children in spa facility
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na canisterapii v lázeňském zařízení Klimkovice a na střední a těžké tělesné postižení. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola pojednává o metodách canisterapie, o canisterapeutických zkouškách a možnosti působení canisterapeutického psa. V druhé kapitole je popsána charakteristika středního a těžkého tělesného postižení, další terapeutické možnosti a vzdělání …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the canistherapy and on the moderate and severe physical disability in spa facility Klimkovice. The thesis is divided into three chapters. The first chapter contains information about canistherapeutic practices, canistherapeutic exams and about various possibilities of using canistherapeutic dog. The second chapter is about the characteristics of moderate and severe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika