Eva Kroupová

Bakalářská práce

Příprava projektových žádostí a následné vyúčtování transferů v obci Vlkoš

The Preparation of Project Applications and Resulting Accounting of Transfers in Municipality Vlkoš
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na transfery poskytované obcím ze státního rozpočtu a Evropské unie s podrobnou analýzou přijatých transferů obcí Vlkoš v období 2014 - 2016. Cílem bakalářské práce je poukázat na to, že s dobře zvolenou dotační strategií je pro obce možné rychleji zlepšit životní podmínky obyvatel a to s významnou finanční podporou z národních zdrojů či evropských fondů. Teoretická …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on transfers to municipalities from the state budget and the European Union, with a detailed analysis of accepted transfers by Vlkoš municipality in the period 2014 - 2016. The aim of the bachelor's thesis is to point out that with a well-chosen subsidy strategy it is possible for municipalities to improve the living con-ditions of the population more quickly with significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kroupová, Eva. Příprava projektových žádostí a následné vyúčtování transferů v obci Vlkoš . Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe