Mgr. Marie Mokrá, Ph.D.

Disertační práce

Literatura pro děti a mládež očima mileniálů

Children's and youth literature from the point of view of the millennials
Anotace:
Dizertační práce se zabývá pohledem generace mileniálů na literaturu pro děti a mládež, a to ze dvou hledisek: sebereflexe četby mileniálů v dětství a v dospívání a jejich současný názor na dětskou literaturu. V teoretické části práce si klademe otázku, zda lze v dospělosti vůbec vypozorovat účinky textů čtených v minulosti, tedy v dětství a v dospívání, a diskutujeme nad smyslem takovéhoto bádání …více
Abstract:
The dissertation deals with the phenomenon of millennials' perception of children's and young adult literature. There are two points of view: millennials' self-reflection of their reading in childhood and adolescence and their current opinion on children's literature. In the theoretical part of the thesis I ask, whether the functions (or effects) of texts read in the past (childhood and adolescence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D., doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta