Theses 

Profesní sebehodnocení v ziskovém a neziskovém sektoru – Mgr. Bc. Jana Vítková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Bc. Jana Vítková

Diplomová práce

Profesní sebehodnocení v ziskovém a neziskovém sektoru

Professional self-evaluation in profit and nonprofit sector

Anotace: Tato práce směřuje do oblasti řízení lidských zdrojů. Zabývá se jednou z forem hodnocení pracovníků – sebehodnocením, jeho významem a využitím v ziskových a neziskových organizacích. Uvádí některé příklady realizace této metody hodnocení v ziskovém sektoru. Ze ziskového sektoru přebírá best practice sebehodnocení zaměstnanců a aplikuje ji do neziskového sektoru. Z neziskových organizací se soustřeďuje na segment státních škol. Ve výzkumné části se zabývá analýzou průběhu procesu sebehodnocení pedagogických pracovníků ve školách zkoumaného vzorku. Na základě teoretických i praktických poznatků uvedených v této práci navrhuje způsob provedení profesního sebehodnocení v oblasti školství. Předkládá návrh formuláře pro profesní sebehodnocení pedagogů, příklad osobního plánu rozvoje, kritérií hodnocení a indikátorů pro hodnocení kvality práce učitele a další materiály.

Abstract: This study is directed to the area of human resources and is concerned with one of the forms of workers evaluation – self-evaluation and its usage in profit and non-profit organizations. It explores coherency between self-evaluation and management, individual psychology and pedagogy. The investigative part concerns analysis of pedagogy workers self-evaluation process in examined school samples in term of content and range. It provides some examples of good practice of usage of this method in a profit sector. On the bases of theoretical and practical knowledge summarized in this work, it is proposed a method how to design self-assessment in the field of professional education. Work contains form proposal for pedagogy workers professional self-evaluation, evaluation criteria and indicators of quality of work teachers and next materials are also included.

Klíčová slova: Řízení lidských zdrojů, hodnocení zaměstnanců, sebehodnocení, kompetence, kritéria a indikátory hodnocení, ziskový a neziskový sektor, školství

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:14, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz