Bc. Pavlína Sorgeová, DiS.

Diplomová práce

Analýza faktorů determinujících vývoj hrubého domácího produktu

Analysis of Factors Determining the Development of Gross Domestic Product
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou faktorů, které determinují svými projevy vývoj makroekonomické veličiny s názvem „Hrubý domácí produkt“. V teoretické části definuji vedle tohoto ukazatele hlavní zvolené makroekonomické indikátory, kterými jsou inflace, nezaměstnanost, fiskální politika a monetární politika. Každý z uvedených faktorů stručně charakterizuji, a to včetně jeho vlivů na ukazatele produktu …více
Abstract:
This thesis analyzes factors that determine by their behavior macroeconomic indicator called "Gross Domestic Product". Theoretical part defines the product as well as describes identified key factors which are inflation, unemployment, fiscal policy and monetary policy. Each of these factors is briefly described with mention of its influence on the product lifecycle. The analytical part includes more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Pačesová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS