Bc. Jiří Petráš

Bachelor's thesis

Laboratorní izolace a kultivace zoonotického mikroorganismu Borrelia burgdorferi sensu lato

Laboratory isolation and cultivation of the zoonotic microorganism Borrelia burgdorferi sensu lato
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje izolaci a kultivaci spirochet Borrelia burgdorferi sensu lato. Tyto gramnegativní mikroaerofilní bakterie se v poslední době vyskytují se stále větší prevalencí a mohou vyvolat závažné multisystémové onemocnění zvané Lymeská borrelióza. Bbsl může při infekci hostitele způsobit chronickou artritidu, kardiální problémy a zasahuje dokonce i centrální nervovou soustavu. …more
Abstract:
This thesis deals with the isolation and cultivation of spirochetes Borrelia burgdorferi sensu lato. These Gram-negative microaerophilic bacteria have been increasingly prevalent in recent years and may cause a severe multisystemic disease called Lyme disease. Bbsl can cause chronic arthritis, cardiac problems, and even affect the central nervous system. Therefore, research on this pathogen is essential …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Special Biology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.