Renata VÉMOLOVÁ

Bachelor's thesis

Kriminalita žen a její řešení

Crime and its solutions
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kriminality žen, popisuje základní pojmy kriminality, dále se věnuje specifikům, příčinám a teorii ženské kriminality. Práce je taktéž zaměřena na typologii osobnosti žen páchající trestnou činnost. Závěr práce je věnován případové studii pojednávající o faktorech ovlivňující kriminální chování odsouzené ženy momentálně pobývající ve výkonu trestu odnětí svobody …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with crime of the women, describes main crime therms, then it also discusses about specifics of the causes and theory of crime of the women. Thesis is also focused on personality typology of women committing criminal offences. The end of this thesis is dedicated a case study discussing about the factors influencing criminal behaivor of sentenced woman curently residing in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2013
Accessible from:: 19. 6. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÉMOLOVÁ, Renata. Kriminalita žen a její řešení. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 19. 6. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 5mc8s9 5mc8s9/2
19/6/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19/6/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.