Bc. Tomáš Arnold

Master's thesis

Srovnání spořících produktů v České republice

Comparison of saving products in Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou spořicích produktů na území České republiky z růzmých hledisek a to jak v minulosti, tak v současném období. Cílem diplomové práce je porovnat historické výnosy a úrokové sazby ze spořicích produktů s mírou inflace a přírůstkem hrubého domácího produktu na území České republiky a tímto způsobem určit jejich profitabilitu. Druhým cílem je zmapovat povědomí o spořicích …more
Abstract:
This diploma thesis deals with problematics of savings products in the Czech Republic from different points of view both in the past and in the present period. The aim is to compare historical interest rates and yields on saving products with the inflation rate and gross domestic product in the area of today’s Czech Republic and thus determine their profitability. The second objective is to map the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Miroslav Červenka
  • Reader: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní