Mgr. Lucie Dostálová

Diplomová práce

Problémové chování na základní škole

Problem behaviour in primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problémovým chováním na základní škole. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou dítěte školního věku, charakteristikou žáka s problémem v chování a s poruchou chování a možnostmi řešení problémového chováni. Praktická část diplomové práce byla realizována formou kvantitativního výzkumného šetření, které probíhalo na základních školách v Brně. Cílem diplomové práce …více
Abstract:
This diploma thesis concerns behavioral problem in primary school. The theoretical part deals with the characteristics of school-age child, characteristics of the pupil with behavioral problems and behavioral disorders and possibilities to overcome these behavioral problems. The practical part was realized in the form of quantitative research, which took place in primary schools in Brno. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta