Dita Karlínová

Bakalářská práce

Předpoklady rozvoje CR a jeho vliv na region Břeclav

Assumption for tourism development and its influence on Břeclav region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá významem cestovního ruchu pro rozvoj regionu Břeclavsko. Cílem práce „Předpoklady rozvoje cestovního ruchu a jeho vliv na region Břeclavsko“ je zhodnocení předpokladů a možností pro rozvoj cestovního ruchu. V první části se dozvídáme obecně o cestovním ruchu a regionu, následující část pak analyzuje region Břeclavsko z hlediska cestovního ruchu a zabývá se turistickými atraktivitami …více
Abstract:
Bachelor thesis is studying the significance of tourism for development of the Břeclav region. The goal of thesis „The Assumptions of Tourism Development and its Influence in Breclav Region“ is assessment of groundwork and possibilities for development of tourism. In the first part we learn about tourism and regions in general, in the next part the thesis analyzes region Břeclavsko from tourism perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze