Ing. Jan Holešínský

Bakalářská práce

Návrh a implementace SW pro on-line sledování polohy mobilních objektů pomocí GPS

Design and implement SW for on-line monitoring of locations of mobile objects using GPS.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací SW pro on-line sledování polohy mobilních objektů pomocí GPS. Hlavním cílem práce je vytvořit SW pro vývojový kit. V první části práce jsou popsány možnosti sledování pohybujících se objektů. V následujících částech je práce zaměřena na návrh a implementaci SW na platformě C# .NET pro vývojový kit skládající se z vlastního procesoru, GPS modulu a modemu …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with design and on-line tracking mobile objects through GPS SW implementation. Main goal of thesis is to create development kit SW. In the first part of thesis are described possibilities of moving objects tracking. In other parts is thesis focused on SW design and implementation on C# .NET platform used in development kit consisting of processor, GPS module and GSM/GPRS modem …více
 

Klíčová slova

C# GPS .NET lokalizace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Fikejz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holešínský, Jan. Návrh a implementace SW pro on-line sledování polohy mobilních objektů pomocí GPS. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma