Mgr. Miroslav Novotný

Bachelor's thesis

Gated communities a proměny současného městského prostoru

Gated communities and transformations of current urban landscape
Anotácia:
Předložená práce se zabývá fenoménem gated communities, tedy extrémní formou residenční separace vyznačující se fyzickou separací – bránami, zdmi či ploty a právním uspořádáním upravujícím chování residentů v rámci lokality. V současnosti lze tuto zástavbu nalézt téměř po celém světě, jejich význam však více než v množství spočívá v tom, co nám říkají o proměně měst a jejich obyvatel. Cílem této přehledové …viac
Abstract:
The presented thesis deals with the phenomenon of gated communities, it mean extreme form of residential segregation characterized by physical separation - gates, fences or walls and the legal arrangements governing the behavior of residents within the locality. Currently, these built-up areas can be found almost all over the world, their significance is more than in the quantity, but in what they …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedúci: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií