Milan Horák

Bakalářská práce

Tvorba assetů počítačových her pro herní engine Unity 3D

Creating computer game assets for game engine Unity 3D
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou vizuálních assetů pro herní engine Unity 3D. Cílem teoretické části je seznámit čtenáře s vývojem a problematikou tvorby 3D modelů. Práce nejdříve představí použitý software a následně vysvětlí principy a techniky, které se využívají při tvorbě 3D modelů pro počítačové hry. Nakonec se práce věnuje praktické tvorbě grafických assetů pro 3D verzi hry známé jako Bulánci …více
Abstract:
Bachelor thesis deals by creating visual assets for game engine Unity 3D. Theoretical part deals with the development and problems of creating 3D models. The work first includes used software and then explains principles and techniques, which are used for creating 3D models for computer games. Finally, the thesis dedicates to practical making of graphic assets from basic model designs to its final …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Kopecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horák, Milan. Tvorba assetů počítačových her pro herní engine Unity 3D. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie