Bc. Jakub Jančo

Diplomová práce

Webová aplikace pro databázi exoplanet

Web application for database of exoplanets
Abstract:
The thesis is focused on the development of a web application for the exoplanet database for the Institute of Theoretical Physics and Astrophysics of the Faculty of Science of Masaryk university. The application development was analyzed by analyzing the original page, analyzing new requirements, designing, re-implementing old functionality and implementing new requirements.
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na vývoj webovej aplikácie pre databázu exoplanét pre Ústav teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity. Vývoj aplikácie prebiehal postupne analýzou pôvodnej stránky, analýzou nových požiadaviek, návrhom, reimplementáciou starej funkcionality a implementáciou nových požiadaviek.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma