Theses 

Proces tvorby a jeho uplatnění v arteterapii – Lucie SRBOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - estetika

Lucie SRBOVÁ

Bakalářská práce

Proces tvorby a jeho uplatnění v arteterapii

The Process of Creation and its Application in Art therapy

Anotace: Bakalářská práce se zabývá procesem tvorby uměleckého díla a uplatněním tvůrčího procesu v arteterapii. Spojuje obě hlediska a zároveň poukazuje na jejich vzájemný kontrast. I když arteterapie může v širším smyslu zahrnovat terapii pomocí všech druhů, pozornost je zaměřena na terapeutický efekt procesu tvorby především v umění výtvarném. Ozdravný účinek spontánní, volné tvorby je ukázán také z hlediska Arno Sterna. Cílem práce je poukázat na odlišnost možných přístupů k tvůrčímu procesu a jeho ozdravnému účinku.

Abstract: This bachelor?s work deals with the process of creation of artwork and its application to art therapy. The work connects both points of view, at the same time it shows mutual contrast of theirs. Art therapy could means the theraphy with all kinds of art, but our attention is focused primarily to the therapy with fine arts. The remedial effect of spontaneous and free creation is showed from Arno Stern?s point of view to. Our primary aim is to show on distinction between possible attitudes to process of creation and its remedial effect.

Klíčová slova: tvůrčí proces, arteterapie, přístupy v arteterapii, art brut, malování jako hra

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SRBOVÁ, Lucie. Proces tvorby a jeho uplatnění v arteterapii. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:18, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz