Bc. Lukáš Gryc

Diplomová práce

VoIP telefon pro webové prostředí

VoIP Phone for Web Environment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá technologií WebRTC a možnostmi jejího využití pro vytvoření webového telefonu, který bude bez instalace jakýchkoliv dodatečných modulů schopen napojení do VoIP infrastruktury na bázi signalizačního protokolu SIP. Pro realizaci telefonu jsou mimo technologii WebRTC využity technologie WebSocket, JavaScript a HTML5. V první části práce jsou vysvětleny technologie a protokoly …více
Abstract:
This master thesis deals with WebRTC technology and possibilities of its uses for creation of web based phone that wouldn't need any addiotional plugin to be installed to the browser in order to provide fully oeprational phone inside of a SIP based infastructure. There are quite a few other technologies and protocols used alongside with WebRTC. Some of them being WebSocket, JavaScript nad HTML. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace