Monika Procházková

Bachelor's thesis

Regionální rozdíly v reprodukci obyvatelstva

Regional differences in reproduction of the population
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá reprodukcí obyvatelstva na úrovni krajů ČR. Reprodukcí je zde myšlena přirozená měna populace, tzn. rození a vymírání. Jde tedy o analýzu demografických procesů úmrtnosti a porodnosti. Z důvodu úzké souvislosti s procesem porodnosti je v práci zohledněn i proces potratovosti. Cílem je popis, zhodnocení vývoje a srovnání vybraných ukazatelů na úrovni krajů České republiky …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the reproduction of the population at regions CZ Reproduction is meant here natural change of population, ie. birth and extinction. It is an analysis of demographic processes of mortality and fertility. Because of the close connection with the process of birth is reflected in the work process of abortion. The aim is to describe, evaluation of the development and comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2013
  • Supervisor: Martina Šimková
  • Reader: Kornélia Cséfalvaiová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36453

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii

Theses on a related topic