Bc. Jan Červinka

Bakalářská práce

Konfigurace linuxového serveru pro webové služby

Linux server configuration for web services
Anotace:
Tato práce řeší, jak zprovoznit vlastní linuxový server, který zvládá hostování dynamických webových stránek a zároveň je zabezpečen před zneužitím. Práce představuje teoretický základ všech využitých služeb, návrh vlastního řešení a konkrétní postup instalace, konfigurace i otestování jednotlivých programů. Všechny plánované funkcionality se podařilo úspěšně implementovat na virtuální server a otestovat …více
Abstract:
This work solves how to make your own Linux server available to handle dynamic web site hosting and is also protected from misuse. The thesis presents the theoretical basis of all used services, design of own solution and specific procedure of installation, configuration and testing of individual programs. All planned functionality has been successfully implemented on a virtual server and tested with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Zumr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika