Šárka HOVĚZÁKOVÁ

Bakalářská práce

Hromadné ztráty a jejich specifika pro zasahující zdravotnické týmy

Mass casualties and its specificities for the caring emergency medical teams
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou hromadných ztrát a jejich specifik pro zasahující zdravotnické týmy v polních a civilních podmínkách. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřujeme na obor medicíny katastrof a hromadného neštěstí, definujeme základní pojmy a klasifikujeme jednotlivé katastrofy. Dále vymezujeme integrovaný záchranný systém a krizový management …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of mass casualties and their specifications for medical staff members in field and civilian conditions. It is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical section focuses on the area of disaster medical science and mass accidents. It defines the basic terms and classifies the individual disasters. Furthermore, it specifies the integrated rescue system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Marcel Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOVĚZÁKOVÁ, Šárka. Hromadné ztráty a jejich specifika pro zasahující zdravotnické týmy. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/