Bc. Tomáš KOŽELUH

Diplomová práce

Návrh aktivního magnetického ložiska

Design of active magnetic bearing
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem dvou magnetických ložisek 8-mi pólového a 12-ti pólového a porovnání jejich výhod a nevýhod pro moderní stroje, u kterých se snažíme o snížení ztrát, a tedy o zvýšení účinnosti. Text je rozdělen do tří částí; první popisuje princip funkce, konstrukční provedení a řídící systémy aktivních magnetických ložisek, druhá část se zabývá návrhem pro zadané parametry …více
Abstract:
The presented diploma thesis deals with the design of two magnetic bearings 8-pole and 12-pole and a comparison of their advantages and disadvantages for modern machines, in which we try to reduce losses and thus increase efficiency. The text is divided into three parts; the first describes the principle of operation, design and control systems of active magnetic bearings, the second part deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Šobra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŽELUH, Tomáš. Návrh aktivního magnetického ložiska. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/