Mgr. Tereza Hašková

Bakalářská práce

Nízkorozpočtová volební kampaň – případová studie předvolební kampaně Strany zelených pro krajské volby 2012 v Jihomoravském kraji

Running a Low Budget Campaign: A Case Study of the Electoral Campaign of Green Party in South Moravian Region for Regional Elections in 2012
Anotace:
Tato práce je případovou studií volební kampaně Strany zelených pro krajské volby 2012 v Jihomoravském kraji. Cílem této práce je popsat a analyzovat strategii plánovanou vedením kampaně pro tuto kampaň a její implementaci. Práce dále analyzuje různé faktory, jež ovlivňovaly aktéry kampaně při jejich strategickém rozhodování. V teoretické části jsou představeny různé koncepty strategického plánování …více
Abstract:
This diploma thesis is a case study of electoral campaign of the Green party for the regional elections in 2012, focusing on the campaign in South Moravian region. The aim of this thesis is description and analysis of the strategy planned for this campaign and its implementation. Thesis also analyses various factors that influenced the participants of the campaign in their strategic decision making …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií