Bc. Michal Čepelka

Master's thesis

Vliv výdajů na zbrojení na potenciál obnovení konfliktu o Náhorní Karabach

Military Expenditures and Potential of Restoration of Conflict over Nagorno Karabakh
Abstract:
V roce 1994, když skončila válka v Náhorním Karabachu, tak vznikl de-facto stát Náhorní Karabach. Tento stát má své vlastní instituce a obranné síly. Zamrzlý konflikt nebyl dosud vyřešen a násilí v oblasti roste. Diplomová práce zkoumá vojenskou dimenzi konfliktu a jejím hlavním cílem je identifikovat závody ve zbrojení mezi Náhorním Karabachem, Arménií a Ázerbájdžánem. Na základě informací o vývoji …more
Abstract:
In 1994 when the War in Nagorno Karabakh has ended there has been found de-facto state in Nagorno Karabakh. This state has its own institutions and defense forces. The frozen conflict has not been settled and the violence in the area is rising. The thesis examines the military dimension of the conflict and its main goal is to identify the arms races between Nagorno Karabakh, Armenia and Azerbaijan …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií