Bc. Michal Čepelka

Diplomová práce

Vliv výdajů na zbrojení na potenciál obnovení konfliktu o Náhorní Karabach

Military Expenditures and Potential of Restoration of Conflict over Nagorno Karabakh
Anotace:
V roce 1994, když skončila válka v Náhorním Karabachu, tak vznikl de-facto stát Náhorní Karabach. Tento stát má své vlastní instituce a obranné síly. Zamrzlý konflikt nebyl dosud vyřešen a násilí v oblasti roste. Diplomová práce zkoumá vojenskou dimenzi konfliktu a jejím hlavním cílem je identifikovat závody ve zbrojení mezi Náhorním Karabachem, Arménií a Ázerbájdžánem. Na základě informací o vývoji …více
Abstract:
In 1994 when the War in Nagorno Karabakh has ended there has been found de-facto state in Nagorno Karabakh. This state has its own institutions and defense forces. The frozen conflict has not been settled and the violence in the area is rising. The thesis examines the military dimension of the conflict and its main goal is to identify the arms races between Nagorno Karabakh, Armenia and Azerbaijan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií