Bc. Jiří Klíma

Bakalářská práce

Daňově uznatelné a neuznatelné náklady - daňová optimalizace právnických osob

Tax-deductible and non-deductible costs - optimization of legal entities
Anotace:
Tato práce se zabývá daňovou problematikou od historie a členění daní, podrobně zkoumá daňově uznatelné a neuznatelné náklady ve vybraných oblastech z pohledu zákona o daních z příjmů a závěrem nastiňuje tvorbu návrhu daňové optimalizace firmy. Práce je rozdělena na dvě základní části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se detailně zabývá daňovou legislativou zejména v oblasti …více
Abstract:
This work deals with tax issues from the very beginning of taxation as well as the structure of taxes and is focused on tax-deductible and non-deductible costs in selected areas from the perspective of corporate tax law. In conclusion, a proposal for the tax optimization of an analyzed company is presented. This work is split into two basic parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní