Bc. Jiří Klíma

Bachelor's thesis

Daňově uznatelné a neuznatelné náklady - daňová optimalizace právnických osob

Tax-deductible and non-deductible costs - optimization of legal entities
Abstract:
Tato práce se zabývá daňovou problematikou od historie a členění daní, podrobně zkoumá daňově uznatelné a neuznatelné náklady ve vybraných oblastech z pohledu zákona o daních z příjmů a závěrem nastiňuje tvorbu návrhu daňové optimalizace firmy. Práce je rozdělena na dvě základní části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se detailně zabývá daňovou legislativou zejména v oblasti …more
Abstract:
This work deals with tax issues from the very beginning of taxation as well as the structure of taxes and is focused on tax-deductible and non-deductible costs in selected areas from the perspective of corporate tax law. In conclusion, a proposal for the tax optimization of an analyzed company is presented. This work is split into two basic parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.
  • Reader: MBA Jaromír Stemberg

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní