Martin KOUBA

Master's thesis

Nakládání s odpady ze strojírenství se zaměřením na společnost 2JCP a.s., Račice

Waste Management of engineering with a focus on company 2JCP a.s., Račice
Abstract:
Diplomová práce s názvem "Nakládání s odpady ze strojírenství se zaměřením na společnost 2JCP a.s., Račice" je zaměřena na nakládání s odpady vznikajícími při výrobě ve společnosti 2JCP a.s. v Račicích. V této práci navazuji na svou bakalářskou práci. První část diplomové práce je teoretická. Je zaměřena na strojírenskou výrobu, vznikající odpady, materiály a používané technologie v tomto odvětví. …more
Abstract:
The diploma thesis titled "Waste management of engineering with a focus on company 2JCP a.s., Račice" is focused on the management of waste arising from the production of 2JCP a.s. in Račice. In this diploma thesis I follow my bachelor thesis. The first part od the diploma thesis is theoretical. It is focused on engineering production, waste generated, materials and technologies used in industry. This …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOUBA, Martin. Nakládání s odpady ze strojírenství se zaměřením na společnost 2JCP a.s., Račice. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí