Veronika MAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Řízení služeb ve zvoleném hotelu (Hotel Savoy**** České Budějovice)

Service management in a selected hotel
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce je řízení služeb ve zvoleném hotelu - hotelu Savoy. Je zaměřena na návrh zlepšení v řídících procesech hotelu. V teoretické části jsou popsány a definovány hotelové služby, cestovní ruch, vývojové trendy v obalsti hotelnictví apod. Praktická část se zabývá konkrétním hotelem Savoy. Analyzuje jeho dostupná data, vypracovává finanční analýzu a dotazníkové šetření …více
Abstract:
The main topic of this paper is the service management in a selected hotel The Savoy Hotel. It deals with suggestions how to improve management procedures in the hotel. In the theoretical part are defined and described hotel services, tourist industry, management, developmental trends in the hotel management area and so on. The practical part deals with the particular hotel Savoy. It analyses accessible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŘÍKOVÁ, Veronika. Řízení služeb ve zvoleném hotelu (Hotel Savoy**** České Budějovice). Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Strukturální politika EU pro veřejnou správu

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5ne5rk 5ne5rk/2
18. 4. 2016
Složky
Soubory
Bulanova, L.
19. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.