Theses 

Rozvoj oromotorických schopností u osob v období adolescence a mladé dospělosti v domovech pro osoby se zdravotním postižením – Bc. Dominika Danišová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dominika Danišová

Diplomová práce

Rozvoj oromotorických schopností u osob v období adolescence a mladé dospělosti v domovech pro osoby se zdravotním postižením

Development of oromotor skills of adolescents and adults in homes for people with disability

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá ormotorickými schopnostmi osob v období adolescence a mladé dospělosti, kteří jsou uživateli domova pro osoby se zdravotním postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce je tvořena třemi kapitolami, které se týkají komunikačních a oromotorických schopností, narušené komunikační schopnosti a sociálních služeb. Praktická část diplomové práce je tvořena jednou kapitolou rozdělenou do čtyř podkapitol, které se věnují samotnému výzkumnému šetření. Hlavním cílem tohoto výzkumného šetření bylo na základě analýzy oromotorických schopností dané skupiny osob vytvořit materiál určený pro rozvoj těchto schopností. Tento materiál je jednou z příloh diplomové práce.

Abstract: This diploma thesis is focused on oral motor skills of adolescents and adults who use home for people with disability. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of three chapters which are focused on the communication and oral motor skills, communication disability and social services. The practical part the thesis consists of one chapter which is divided into four subchapters focused on the research. The main aim of this research was to analyse oral motor skills of this group of people and then to create a material for developing oral motor skills. This material is one of the attachments of this thesis

Klíčová slova: komunikace, řeč, motorika, jemná motorika, hrubá motorika, oromotorika, sociální služby, adolescent, dospělá osoba, rozvoj, communication, speech, motor skills, fine motor skills, gross motor skills, oral motor skills, social services, adult, development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:25, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz