Bc. Dominika Danišová

Diplomová práce

Rozvoj oromotorických schopností u osob v období adolescence a mladé dospělosti v domovech pro osoby se zdravotním postižením

Development of oromotor skills of adolescents and adults in homes for people with disability
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá ormotorickými schopnostmi osob v období adolescence a mladé dospělosti, kteří jsou uživateli domova pro osoby se zdravotním postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce je tvořena třemi kapitolami, které se týkají komunikačních a oromotorických schopností, narušené komunikační schopnosti a sociálních služeb. Praktická …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on oral motor skills of adolescents and adults who use home for people with disability. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of three chapters which are focused on the communication and oral motor skills, communication disability and social services. The practical part the thesis consists of one chapter which is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika